We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

05/05/17

In 2016 hebben de operationele agenten van de Civiele Bescherming meer dan 70.000 uur aan interventies gepresteerd. In 30 % van de gevallen hadden deze te maken met vervuiling, wateroverlast of ontmanteling van drugslabo’s en cannabisplantages.

Europese oefening EU Richter

22-26/03/2017:Europese oefening EU Richter = training voor aardbevingen en tsunami’s

Deelname van 40 specialisten B-FAST met module Medium USAR (Urban Search & Rescue)

Vrijwilligers van de Civiele Bescherming ingezet in de gevangenissen

Van 26 april tot 20 juni 2016 vervingen 245 vrijwilligers van de Civiele Bescherming, op vraag van de FOD Justitie, de stakende penitentiaire beambten in 26 gevangenissen. Hun opdracht gedurende 56 dagen bestond in het uitdelen van maaltijden aan de gevangenen. Ze hebben samen 23.023 werkuren gepresteerd en in totaal 37.727 km afgelegd.