We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Vernieuwde versie Mijn Dossier

22/09/2017 Vernieuwde versie Mijn Dossier = online toepassing voor burger om persoonlijk dossier in Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden.

Elektronische identiteitskaarten

Uitgereikte eID’s

Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen tot 12 jaar

Uitgereikte Kids-ID’s

DocStop

DocStop = helpdesk voor burger om – waar ook ter wereld, 24/24 – verlies of diefstal van identiteits- of reisdocumenten te melden.

217.507 oproepen naar DocStop in 2017

Gemeenten kunnen binnenkort foto's en handtekeningen raadplegen vanuit het Rijksregister

In 2016 werden de voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat binnenkort de gemeenten via het Rijksregister de historiek kunnen raadplegen van de foto’s en handtekeningen van de identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten die de laatste vijftien jaar uitgereikt zijn. In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude zal de politie eveneens toegang hebben tot deze informatie.

Identiteitsfraude: conferentie in het Egmontpaleis

Op 19 en 20 september 2016 heeft de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de federale politie, een conferentie over identiteitsfraude georganiseerd. Bijna 700 deelnemers uit alle gemeenten van het land kwamen er samen. De deelnemers konden er informatiesessies volgen over de evolutie van de identiteitsfraude.

Gecoördineerde aanpak van identiteitsfraude

De interdepartementale ministeriële omzendbrief van 27 mei 2016 verzamelt goede praktijken voor de medewerkers in de gemeenten en de consulaire posten in het buitenland wanneer zij geconfronteerd worden met een vermoeden van fraude in een identiteitsdocument.

Meer gebruiksvriendelijke toepassing

“Mijn Dossier” is een online toepassing die de burger toegang verschaft tot zijn persoonlijk dossier in het Rijksregister. Daarvoor heeft die enkel zijn elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig.