Dienst Vreemdelingenzaken

Dienst Vreemdelingenzaken

Aantal positieve beslissingen betreffende visa "Kort verblijf"

Aantal positieve beslissingen betreffende visa "Gezinshereniging"

Aantal positieve beslissingen betreffende visa "Lang verblijf"

Verwijdering van gedetineerde vreemdelingen