We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Onze organisatie in 2017

Op 31 december 2017 telt de FOD Binnenlandse Zaken 5.578 medewerkers. Dat zijn er 76 minder dan in januari 2017.

In 2017:

 • bedraagt de gemiddelde leeftijd van het personeel 43,52 jaar,
 • telt de FOD 50,58 % mannen en 49,42 % vrouwen,
 • zijn er 56,59 % Nederlandstalige en 43,41 % Franstalige personeelsleden,
 • is 28,80 % van de medewerkers contractueel en 71,20 % statutair.

Geografisch gezien zijn 2.603 medewerkers (hetzij 46,67 %) niet tewerkgesteld in de centrale diensten te Brussel, maar wel in de gedecentraliseerde diensten van de FOD:

 • de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken,
 • de noodoproepcentrales,
 • de operationele eenheden van de Civiele Bescherming,
 • de federale diensten van de gouverneurs,
 • de diensten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten,
 • de regionale diensten van het Rijksregister,
 • de Centrale dienst voor Duitse vertaling.

Het aantal telewerkers bij de FOD Binnenlandse Zaken is gestegen van 791 in 2016 naar 868 in 2017. Dat is 27,52 % van de personeelsleden die een functie uitoefenen waarbij telewerk mogelijk is (3.155).

Aantal telewerkers

Genderdistributie (%)

 • Mannen
 • Vrouwen

Verdeling personeel in algemene directies en diensten

 • Algemene directie Civiele Veiligheid: 1.322
 • Algemene directie Veiligheid en Preventie: 202
 • Algemene directie Crisiscentrum: 117
 • Algemene directie Instellingen en Bevolking: 378
 • Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken: 1.997
 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: 556
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 269
 • Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD): 18
 • Interne ondersteuningsdiensten: 75
 • Stafdirectie Personeel en Organisatie / Facility: 191
 • Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole: 29
 • Stafdirectie Informatie- en Communicatietechnologie: 68
 • Federale diensten van de gouverneurs: 356