Federale opdrachten van de gouverneurs

Als commissarissen van de federale regering in de provincies hebben de gouverneurs opdrachten gekregen om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een heel verscheiden takenpakket in de volgende domeinen:

  • civiele veiligheid en noodplanning,
  • politionele veiligheid en openbare orde,
  • specifiek administratief toezicht op de werking van de lokale politie,
  • wapenwetgeving,
  • brandweer,
  • behandeling van rampenschade.

Daarnaast zijn de provinciegouverneurs betrokken bij de beleidsvoorbereiding van de taken die hun zijn toevertrouwd. De provinciegouverneurs zijn ook commissarissen van de regeringen van gewesten en gemeenschappen. Voor de uitoefening van hun federaal takenpakket stelt de FOD Binnenlandse Zaken federale ambtenaren ter beschikking van de gouverneurs.

In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is er een hoge ambtenaar en een vicegouverneur. De vicegouverneur wordt benoemd en afgezet door de Brusselse regering.

De vicegouverneur, die perfect tweetalig is, moet erop toezien dat de wetten en reglementen over het gebruik van talen in bestuurszaken toegepast worden in de gemeenten van het administratief arrondissement. Hij heeft hetzelfde statuut als een provinciegouverneur.