Terrorisme: nationaal noodplan

Het Crisiscentrum kreeg bijkomende opdrachten toevertrouwd door het nationaal noodplan inzake terrorisme.

Sinds 2012 hebben het federaal parket en het Crisiscentrum gezamenlijk meerdere oefeningen georganiseerd in Antwerpen, Brugge, Charleroi en Brussel. Het doel was om de gerechtelijke en bestuurlijke procedures te testen, de wisselwerking tussen ieders bevoegdheden te analyseren en de verschillende overheden te trainen om mogelijke situaties op te lossen. Deze oefeningen toonden de noodzaak aan om de bestaande wettelijke bepalingen te harmoniseren.

Er is dus een nieuw koninklijk besluit opgesteld. Het houdt rekening met de lessen die getrokken zijn uit oefeningen, de terroristische dreiging van november 2015 in Brussel en de aanslagen van 22 maart 2016. De provinciegouverneurs en de bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie zijn belast met de omzetting van dit plan op lokaal niveau.

Omwille van de bijzonderheden die eigen zijn aan het terroristisch risico, wijkt dit plan gedeeltelijk af van de wetgeving over de noodplanning. De oefeningen hebben immers de noodzaak aangetoond om te werken met twee structuren om een optimaal collectief crisisbeheer te verzekeren: een beheerscel en een operationele cel. Dit besluit wijzigt niet de geest van het gecoördineerd en multidisciplinair crisisbeheer, maar houdt rekening met de specifieke situatie op het vlak van terrorisme zoals we die vandaag kennen.

Dit koninklijk besluit vertrouwt bijkomende opdrachten toe aan het Crisiscentrum, met name op het vlak van dringende maatregelen. Het verleent het Crisiscentrum ook het covoorzitterschap van de beheerscel, samen met het federaal parket. Dit voorzitterschap kwam vroeger toe aan de eerste minister en de federale procureur.