Informatieveiligheid en interne controle

De cel Informatieveiligheid en Interne Controle ziet toe op de correcte toepassing van de principes van goed bestuur en informatieveiligheid. Ze draagt eveneens bij tot een effectief en efficiënt systeem van intern beheer binnen de FOD Binnenlandse Zaken en tot een optimale beheersing van de risico’s om de doelstellingen van de FOD te behalen.

Om zijn doelstellingen te bereiken, definieert, verbetert en stimuleert de cel voortdurend de beleidslijnen, processen en standaarden van interne controle en informatieveiligheid.

Ziehier de acties van de cel in 2016:

Informatieveiligheid

  • Sensibilisering over cybersecurity via diverse publicaties op intranet, evaluatie van de ethische hacking en meting (phishing-test).
  • Formulering van adviezen met betrekking tot verschillende projecten, zoals AMIF-ISF, BE-Alert, Orcas, Evibel voor de Dienst Vreemdelingenzaken, consolidatie van de datacenters voor ICT, “Only once” voor Veiligheid en Preventie, gcloud, eBox, BeDigital …
  • Plan informatieveiligheid ontwikkeld en gevalideerd door het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.
  • Lancering van een forum over informatieveiligheid waarin de vijf algemene directies en de drie stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd zijn.

Interne controle

  • Evaluatie, via een referentiemeting, van een interne controle in de vijf algemene directies en de drie stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken.
  • Opstellen van een gefaseerd plan voor de totstandbrenging van een systeem van interne controle.
  • Ontwikkeling van een methodologie voor procesbeschrijving en risicoanalyses.
  • Ondersteuning voor risicoanalyses en audits.
  • Opstellen van een jaarlijks verslag over het systeem van interne controle voor het Auditcomité van de Federale Overheid.