Humanitaire en medische regularisaties

Daling van het aantal aanvragen

Ten gevolge van de invoering van het rolrecht, is het aantal aanvragen op basis van artikel 9bis met meer dan 50 % gedaald. Tussen 1 april 2015 (datum van de effectieve invoering van het rolrecht) en 31 december 2016, zijn er gemiddeld 263 nieuwe aanvragen per maand. In de vijftien maanden voorafgaand aan april 2015 betrof dit gemiddeld 543 nieuwe aanvragen.

Wegwerken van de achterstand

Alles wordt in het werk gesteld om de achterstand significant te verminderen tegen midden 2017, wat ook de behandeltermijnen zal verkorten.

Europees project MedCOI

Dankzij het uitmuntende werk van de Belgische onderzoekers van het team MedCOI sinds 2012, kunnen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Europese partnerlanden rekenen op een snelle en kwaliteitsvolle communicatie van informatie over de toegankelijkheid van de medische zorgen in de landen van herkomst.

In 2016 heeft het team MedCOI van de medische sectie 170 individuele vragen over de toegankelijkheid van de medische zorgen beantwoord. Er is een Fact Finding Mission volbracht in Albanië en tegen 2017 zullen deze experts ook zes nieuwe Country Fact Sheets opstellen of de bestaande bijwerken. Verder zijn Standard Operating Procedures gepland, kwaliteitscontroles uitgevoerd en opleidingen gevolgd en georganiseerd.

Het aantal aanvragen voor humanitaire en medische regularisaties is met meer dan 50 % gedaald in 2016.

Strijd tegen misbruik

In het kader van de strijd tegen het misbruik of het oneigenlijke gebruik van de procedure conform artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, zijn contacten gelegd met de diensten van het RIZIV om tot samenwerking te komen.