Civiele Bescherming

Bijna 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in materieel voor drie soorten opdrachten

245 vrijwilligers van de Civiele Bescherming ingezet in de gevangenissen

Van 26 april tot 20 juni 2016 vervingen 245 vrijwilligers van de Civiele Bescherming, op vraag van de FOD Justitie, de stakende penitentiaire beambten in 26 gevangenissen. Hun opdracht gedurende 56 dagen bestond in het uitdelen van maaltijden aan de gevangenen. Ze hebben samen 25.263 werkuren gepresteerd en in totaal 37.727 km afgelegd.

Zwaar Belgisch materieel ter beschikking van Europa

HCP_goliath

De “Voluntary Pool” van het Europees mechanisme voor civiele bescherming is een reserve van interventiemiddelen die vrijwillig ter beschikking gesteld worden door de lidstaten. Deze middelen (personeel en uitrusting) kunnen op elk moment ingezet worden in het kader van een gezamenlijke Europese interventie.

In 2016 is de module High Capacity Pumping van België toegetreden tot de Voluntary Pool. Deze module bestaat uit zware technische middelen (pompen met hoog debiet). Onder deze pompen bevindt zich de Goliath die een gemeentelijk zwembad kan leegpompen in tien minuten. De module, die onderling uitwisselbaar is met de andere Europese interventiemiddelen, kan volledig autonoom ingezet worden in het buitenland. De Belgische pompmodule, die regelmatig getest wordt tijdens internationale oefeningen, zorgt voor snelle en doeltreffende hulp aan landen die getroffen zijn door zware overstromingen. De module is al geactiveerd voor de overstromingen die Frankrijk (Arles) in 2003 en Bosnië in 2014 teisterden.

In 2016 hebben de operationele agenten van de Civiele Bescherming meer dan 70.000 uur aan interventies gepresteerd. In 30 % van de gevallen hadden deze te maken met vervuiling, wateroverlast of ontmanteling van drugslabo’s en cannabisplantages.

Drones bij de Civiele Bescherming

In januari 2016 beschikte de Civiele Bescherming over haar eerste operationele drone. Sinds eind 2016 zijn dit er drie: twee in Brasschaat en één in Crisnée.

Op 21 april 2016, tijdens een oefening in Marche-en-Famenne, is de operationele capaciteit van de drone getest. De drone, uitgerust met een camera, voerde meerdere verkenningsvluchten uit en zond de gemaakte beelden live door naar de FOD Binnenlandse Zaken.

Creatie van een module Flood Rescue Using Boats

Om het hoofd te bieden aan de toename van de risico’s die verbonden zijn aan de klimaatverandering, heeft de Civiele Bescherming een module Flood Rescue Using Boats (redding met boten bij overstromingen) ontwikkeld.

In 2015 zijn twee gespecialiseerde boten aangekocht. In 2016 ging het om vier nieuwe boten en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om hun reactievermogen bij zware overstromingen te versterken, heeft een twintigtal agenten van de Civiele Bescherming een internationale opleiding gevolgd (Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk). Deze opleiding omvatte een theoretisch luik en verschillende veeleisende praktische lessen (basis van navigatie, verplaatsing in stromend water …).

Het doel is dubbel: de certificering van de specialisten van de Civiele Bescherming (wat gelukt is) en de inschrijving in 2017 van een Belgische module Flood Rescue Using Boats in het Europees mechanisme voor civiele bescherming. In 2017 zullen nog twintig agenten opleiding krijgen.

Deelname aan meerdere grootschalige oefeningen

Nationale oefeningen

Gezamenlijke oefening met de federale politie in Neupré

In samenwerking met de cel vermiste personen van de federale politie nam de Civiele Bescherming van Crisnée deel aan een grootschalige oefening op zaterdag 10 september 2016 in Neupré (provincie Luik). Er werden een drone en een honderdtal vrijwillige en beroepsagenten ingezet (klopjachtteams en hondengeleiders). Het doel was om de bijdrage van de nieuwe technologieën (drone) te testen bij de opsporingsacties en om de werkmethodes van de gespecialiseerde teams te optimaliseren.

Oefening TIHEX 2016

Op dinsdag 29 november 2016 nam de Civiele Bescherming deel aan een oefening waarbij een radiologisch incident gesimuleerd werd op de site van de kerncentrale van Engie in Tihange. Deze oefening, met iets meer dan 100 deelnemers, testte de bestaande plannen en procedures via een uiterst realistisch scenario.

De informatie aan en de bescherming van de bevolking stonden, net als de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren, centraal tijdens deze oefening. De interactie en de informatiestroom tussen de verschillende (nationale, provinciale en gemeentelijke) coördinatiestructuren werden zo getest.

In geval van een reëel nucleair incident wordt de betrokken bevolking gealarmeerd en geïnformeerd door de overheden, via het netwerk van sirenes rond de site van de centrale.

Internationale oefeningen

EU-oefening Sequana in Parijs

sequanaVan 11 tot 13 maart 2016 heeft de Belgische Civiele Bescherming haar module High Capacity Pumping (pompwerkzaamheden met hoog debiet) tijdens de grootschalige Europese oefening Sequana in Parijs getest.

Tijdens deze oefening, die verwoestende overstromingen ensceneerde, vervoegden 26 Belgische specialisten en hun materieel (12 voertuigen en 5 pompen met hoog debiet) de teams uit Spanje, Italië en Tsjechië. Samen konden ze specifieke operaties inzake civiele bescherming op verschillende sites uitvoeren, onder coördinatie van de Franse hulpdiensten.

De Civiele Bescherming kon zo de activering van haar gespecialiseerd personeel in het kader van het Europees mechanisme voor civiele bescherming testen en de Franse overheden technische en logistieke bijstand bieden.

In 2016 hebben bijna 100 operationele agenten van de Civiele Bescherming deelgenomen aan grootschalige internationale oefeningen.

Oefening Triplex in Noorwegen

triplexOp vrijdag 23 september 2016 zijn 27 gespecialiseerde agenten van de Civiele Bescherming in konvooi vertrokken om deel te nemen aan een grootschalige internationale oefening georganiseerd door Noorwegen in het kader van zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties. Van 24 tot 29 september hebben ze hun reddingsmiddelen ingezet:

  • een interventiemodule High Capacity Pumping;
  • specialisten Flood Rescue Using Boats (redding met boten bij overstromingen), in een gezamenlijk team met Luxemburgers.

Er waren meer dan 70 landen, 500 experts en 30 internationale organisaties betrokken bij deze oefening.

Lees meer

Oefening EU Modex in Sicilië

Van 4 tot 7 oktober nam de Civiele Bescherming deel aan de oefening EU Modex in Sicilië. Ze zette een module USAR (Urban Search And Rescue) in, bestaande uit 44 personen. Deze operationele agenten hebben als opdracht om onder puin bedolven personen te lokaliseren, te ontzetten en te helpen na een aardbeving, een ontploffing of een aardverschuiving.