Preventie van radicalisme

109 lokale integrale veiligheidscellen in België

Een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) is een overlegorgaan op lokaal niveau. Zo’n cel verenigt alle partners die een rol kunnen spelen in de gerichte nazorg geval per geval van personen en/of groepen in het kader van de georganiseerde criminaliteit. De LIVC staat onder het gezag van de burgemeester en moet voornamelijk gewelddadig radicalisme voorkomen.

Op 27 mei 2016 zijn alle burgemeesters bevraagd over de opportuniteit om een LIVC op te richten in hun gemeente. Uit deze enquête blijkt dat België 109 LIVC telt waarbij 152 gemeenten betrokken zijn:

  • 77 in Vlaanderen (betreffende 112 gemeenten),
  • 19 in Wallonië (betreffende 27 gemeenten),
  • 13 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (betreffende 13 gemeenten).

Meer info hier [website besafe.be]

Ondersteuning van het Radicalisation Awareness Network

Het Radicalisation Awareness Network (RAN) verenigt de sociale actoren en de lokale, regionale en federale overheden. Het streeft ernaar de terreinactoren en de politieke wereld bij elkaar te brengen, expertise en goede praktijken uit te wisselen en aanbevelingen te formuleren.

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie heeft haar steun geboden aan het RAN bij de lancering van een nationale actie over preventie van radicalisme. De kick-offvergadering is gehouden op 25 mei 2016. Een vijftiental organisaties die actief zijn in de preventie van radicalisme, de gemeenschappen en gewesten en tal van persoonlijkheden (Belgische academici, internationale deskundigen …) hebben eraan deelgenomen.

Toelage voor vijftien pilootgemeenten

In 2016 is een eenmalige toelage toegekend aan vijftien gemeenten in België. Het doel is hen te ondersteunen bij het lanceren en uitbouwen van initiatieven ter voorkoming van gewelddadige radicalisering. Deze gemeenten zijn driemaal (maart, juni en november 2016) samengekomen om een netwerk van preventiewerkers radicalisering op te richten en de goede praktijken van het terrein uit te wisselen.

De geselecteerde gemeenten zijn Anderlecht, Antwerpen, Brussel, Charleroi, Genk, Kortrijk, Luik, Maaseik, Mechelen, Menen, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Verviers en Vilvoorde.

Mobiel team om radicalisme op lokaal niveau te bestrijden

Het lokaal niveau vormt de frontlinie in de strijd tegen het radicalisme en het gewelddadig extremisme. Er is een mobiel team opgericht om de lokale overheden te ondersteunen en te begeleiden. Het team is samengesteld uit vier deskundigen en biedt een antwoord op maat op de vragen en uitdagingen waarmee de stad of de gemeente wordt geconfronteerd.

Het mobiel team werkt volgens het principe van de consultancy. De deskundigen ontmoeten de lokale actoren en begeven zich naar het terrein om er de context van het radicaliseringsprobleem te analyseren. Vervolgens stellen ze een gedetailleerd rapport op. Dat geeft een precieze stand van zaken en bevat gerichte aanbevelingen en actiepunten.

Het mobiel team helpt eveneens de lokale overheden met de invoering van een beleid ter voorkoming van radicalisme en met de ontwikkeling van concrete acties en projecten. Het team adviseert met name de steden en gemeenten over de oprichting van een lokale integrale veiligheidscel of de organisatie van een specifieke opleiding voor het gemeentepersoneel.

Good Practices Exchange Forum: strijd tegen gewelddadig extremisme

In november 2016 heeft de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de Rutgers-universiteit (USA) en het Egmont-instituut, de Belgische en buitenlandse actoren samengebracht die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen het gewelddadig extremisme (politiediensten, steden en gemeenten …). Ze bekeken er de verschillende initiatieven en goede praktijken die in dat kader genomen zijn.

good-practices-exchange-forum