Provincie Waals-Brabant

Verbetering van de interventieprocedures van de hulpdiensten

De federale diensten van de gouverneur van Waals-Brabant hebben in 2016 de interventieprocedures van de hulpdiensten verbeterd bij aan terrorisme gelinkte feiten.

Na de aanslagen van 22 maart 2016 en het daaropvolgende koninklijk besluit van 1 mei, is een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Terrorisme opgesteld door de gouverneur van Waals-Brabant en goedgekeurd door de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Het BNIP Grootschalige Stroompanne is eveneens afgewerkt.

De dienst Noodplanning van de gouverneur verzekerde bovendien de opvolging van en de ondersteuning aan de verschillende gemeenten die de laatste hand legden aan hun gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) of het in een nieuwe versie goten.

Er zijn verschillende akkoorden afgesloten met het verenigingsleven om nieuwe crisisbeheertools uit te werken:

  • ondertekening van een overeenkomst met de Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel (internationale vrijwilligers voor operationele virtuele ondersteuning),
  • uitbouw van het hulpverleningsnetwerk van radioamateurs van Waals-Brabant van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs,
  • contacten met de vereniging Rescue Telecom, die belangeloos satellietinstallaties aanbiedt aan de hulpverleners op rampensites.

Het provinciaal crisiscentrum tijdens de Seveso-oefening Nitrex op 25 oktober 2016.

Oefening, opleiding en samenwerking

Op 25 oktober 2016 zijn deze tools getest tijdens de provinciale oefening Nitrex, die georganiseerd werd binnen de onderneming 5N+. Deze is als “Seveso-hogedrempelonderneming” geklasseerd.

De diensten van de gouverneur hebben ook opleidingen georganiseerd voor de terreinactoren over radicalisme, veiligheid op school, crisiscommunicatie en het gebruik van het ASTRID-netwerk.

Tot slot hebben de diensten van de gouverneur meegewerkt met het Team D5 van het Crisiscentrum. Ze zijn ook betrokken bij het project Incident & Crisis Management System van de FOD Binnenlandse Zaken. Het doel van dit project is om een online opensourceplatform voor crisisbeheer te ontwikkelen.