Provincie Vlaams-Brabant

Inbraakveilig certificaat en charter

Naar analogie met het politiekeurmerk Veilig Wonen in Nederland heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant in 2016 het initiatief genomen om het Certificaat Inbraak Veilig uit te werken in samenwerking met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

Ter ondersteuning van dit certificaat is in 2016 ook het Charter “Veiliger wonen met het Certificaat Inbraakveilig” ontwikkeld. In dit charter zijn de engagementen van de verschillende betrokken partners opgenomen (burgemeester, procureur des Konings, lokale en federale politie) om het inbraakfenomeen ketengericht aan te pakken.

Het Charter “Veiliger wonen met het Certificaat Inbraakveilig” beoogt:

  • een daling van het aantal woninginbraken,
  • een verhoging van de veiligheid van de buurt,
  • een verhoging van het veiligheidsgevoel.

Een technische werkgroep heeft werkbare normen en minimale eisen opgesteld om woninginbraak tegen te gaan. In deze werkgroep zetelden deskundigen en professionelen uit het vak (o.a. bouwunie, slotenmakersunie, Nederlands politiekeurmerk).

Inwoners worden aangemoedigd tot het aanvragen van diefstalpreventieadvies en gestimuleerd om van bij de bouw of renovatie van hun woning in te zetten op inbraakpreventie. Professionele partners (architecten, slotenmakers, bouwpromotoren) worden gesensibiliseerd om standaard kwaliteitsvol inbraakwerend materiaal voor te stellen en te gebruiken.

Aankoop van een tweede ANPR-server

Vanuit de diensten van de gouverneur is in 2016 een tweede provinciale ANPR-server aangekocht. Deze is geplaatst in het Coördinatie- en InformatieCentrum Vlaams-Brabant van de geïntegreerde politie te Leuven.

Een ANPR-camera is een slimme camera die nummerplaten van voertuigen registreert. De politie kan ermee aan verkeershandhaving doen. Het systeem kan ook voor politionele functies worden gebruikt als extra informatietool bij het ophelderen van feiten (woninginbraken, opsporingen …).