Provincie Luxemburg

Colloquium over noodplanning

Begin november 2016 werkten de federale diensten van de gouverneur van Luxemburg mee aan de organisatie van een colloquium over noodplanning. De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de directeur-generaal van de Civiele Veiligheid waren er aanwezig. Het colloquium bracht de burgemeesters van de gemeenten van de provincie Luxemburg, hun noodplanningsambtenaren en de lokale vertegenwoordigers van de vijf disciplines samen.

Deze dag omvatte een voorstelling van de verschillende disciplines en getuigenissen van burgemeesters en gemeentelijke noodplanningsambtenaren die crisissituaties meegemaakt hebben. De tools Incident & Crisis Management System en BE-Alert zijn eveneens vertoond. Deze tools, ontwikkeld door het Crisiscentrum, moeten de uitvoering van de noodplannen en het beheer van crisissituaties vergemakkelijken.

Oprichting van een veiligheidsschool

De federale diensten van Luxemburg hebben in 2016 ook een veiligheidsschool opgezet. Deze school, die zich bevindt in de nieuwe infrastructuur van het provinciaal opleidingsinstituut in Bastenaken, verzamelt voortaan de opleidingen van de brandweerlieden, de brandweerlieden-ambulanciers en de bijzondere veldwachters. Ze biedt de gemeentelijke noodplanningsambtenaren ook een volledig nieuwe opleiding aan gericht op noodplanning en crisisbeheer.

Vijf disciplines

Elke noodsituatie wordt beheerd door interventiediensten. Hun opdrachten zijn verdeeld over vijf disciplines. Discipline 1: de hulpverleningsoperaties. Discipline 2: de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening. Discipline 3: de politie. Discipline 4: de logistieke ondersteuning. Discipline 5: de informatie.