Provincie Limburg

Voorbereiding op noodgevallen

De dienst Noodplanning en Crisisbeheer legde een 30-tal Limburgse gemeenten een tafeloefening voor. Het gemeentelijk coördinatiecomité werd ondergedompeld in een theoretische noodsituatie: “In uw gemeente wordt een publieke vertoning van het EK voetbal georganiseerd. Net voor de start van het evenement ontploft er een frietkraam waarbij ettelijke doden en gewonden vallen. De gemeentelijke fase is afgekondigd.” Dat was telkens het startsein voor een twee uur durend, dynamisch leermoment.

Dialoog als wapen

Reeds bij de opstart van de nieuwe wapenwet richtte de Limburgse Wapendienst een taskforce Wapens op, waarin onder meer de lokale politiediensten en de parketten vertegenwoordigd zijn.

In de schoot van dit overlegorgaan ontstond de vraag naar een opleiding voor lokale referentieambtenaren wapens bij de lokale politie. In opvolging hiervan nam de Wapendienst het initiatief om in samenwerking met de Limburgse politieschool PLOT een praktijkgerichte cursus aan te bieden. Dit initiatief draagt bij tot een verdere verhoging van de aanwezige expertise en tot een vlotte samenwerking tussen de verschillende partners op het terrein.

Bestuurlijke handhaving in de lift

2016 lijkt de doorbraak geworden voor de bestuurlijke handhaving van de georganiseerde criminaliteit. Dit thema kreeg dan ook een prominente plaats in het nationaal veiligheidsplan 2016. Professor Brice De Ruyver stelde in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken een leidraad ter zake samen.

Midden 2016 volgde de visie van een Limburgse stuurgroep. De bestuurlijke overheden in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit zullen ondersteund worden door een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het Limburgse RIEC zal in de loop van 2017 gevestigd worden in het provinciehuis te Hasselt.