Provincie Oost-Vlaanderen

Veiligheid Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen is een massa-evenement. De gouverneur organiseert dan ook bestuurlijke coördinatievergaderingen met de gemeenten, hulpdiensten en organisatoren.

De gemeenten die langs het parcours van de ronde liggen, krijgen modellen van politiereglementen of burgemeesterbesluiten aangeboden die hen een zicht geven op de randevenementen en risico’s die zich langs het parcours bevinden. Daarbij kunnen bepaalde zones worden ingericht als veiligheidszones met nog strengere voorzorgsmaatregelen. In 2016 was het vooral zaak om in het kader van de terreurdreiging in elke veiligheidszone een rugzakverbod in te stellen.

Daarnaast is er een bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt en is er tijdens de wedstrijd een operationele commandopost ingericht. Ook voor andere aspecten in de rand van het evenement die een impact kunnen hebben op de veiligheid (bv. signaalgevers, mobiliteit) zijn coördinerende initiatieven genomen.

Elk jaar worden tijdens een persconferentie de veiligheidsmaatregelen toegelicht en de supporters gesensibiliseerd om de veiligheidsrichtlijnen na te leven.

Voor de Ronde van de wielertoeristen wordt een overeenkomst afgesloten met de organisator. Alle afspraken rond veiligheid, milieu en communicatie zijn erin opgenomen.

Verkeersveilige dag

Ter nagedachtenis van de kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth in 1996, wordt in de provincie Oost-Vlaanderen elk jaar een verkeersveilige dag georganiseerd. Omdat dit twintig jaar geleden was in 2016, werd de herdenking gespreid over drie dagen.

Op woensdag 24 februari 2016 is, in aanwezigheid van de media, een bezoek gebracht aan de dienst Spoedgevallen en de dienst Revalidatie van het U.Z. Gent. De bedoeling was onder ogen te zien welke vreselijke impact zware verkeersongevallen kunnen hebben.

De verkeersveilige dag zelf ging door op vrijdag 26 februari 2016. Tijdens deze dag zijn in de hele provincie snelheidscontroles uitgevoerd met zo veel mogelijk onderscheppingen van overtreders. Daarnaast is ook aandacht besteed aan andere elementen: alcohol achter het stuur, dragen van de veiligheidsgordel, controle van de boorddocumenten, drugs in het verkeer, zwaar vervoer … Voor deze grootschalige actie zijn 260 politiemensen ingezet.

Op zaterdag 27 februari 2016 ten slotte vond in het gemeentehuis van Nazareth een ontmoeting plaats met de slachtoffers en de nabestaanden van de overledenen. Deze herdenking gebeurde in aanwezigheid van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Vlaamse minister van Mobiliteit, de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de burgemeester van Nazareth.

Ondersteuning gemeentelijke noodplanning

Via het project “ondersteuning gemeentelijke noodplanning” worden 50 gemeenten bewustgemaakt van het belang zich goed voor te bereiden op noodsituaties en van hun bevoegdheden op het vlak van noodplanning. Het zorgt ervoor dat de gemeentelijke en de provinciale noodplanning beter bij elkaar aansluiten.

Vier ambtenaren, opgeleid door de federale diensten van de gouverneur, bieden de gemeenten ondersteuning bij het uitwerken en uittesten van hun noodplannen. Oefenen is daarbij zeer belangrijk. Zo zijn er 124 oefeningen georganiseerd in 2016: 80 alarmeringsoefeningen, 13 responsoefeningen, 12 tafeloefeningen, 12 oefeningen van de psychosociale netwerken, 6 terreinoefeningen en 1 evacuatieoefening.