Provincie West-Vlaanderen

Oefening MIRG-EX

De federale diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen zetten in oktober 2016 een grootschalige Europese terreinoefening op in de haven van Zeebrugge: MIRG-EX.

De oefening focuste op de gezamenlijke inzet van vier MIRG-teams uit respectievelijk België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. MIRG-teams zijn speciaal opgeleide brandweerteams die niet alleen beschikken over specifieke kennis en vaardigheden over brandbestrijding aan boord van schepen, maar ook in staat zijn om te gaan met gevaarlijke stoffen die zich aan boord van een schip kunnen bevinden en/of er mensen in nood kunnen bevrijden.

MIRG-EX heeft aangetoond dat het mogelijk is om een multidisciplinaire, gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen voor maritieme incidenten over de landsgrenzen heen. Specifiek voor de provincie West-Vlaanderen betekende deze oefening een bijkomende opportuniteit om zowel het algemeen nood- en interventieplan Noordzee als het bijzonder nood- en interventieplan Mass Rescue in de praktijk te testen met alle betrokken hulpdiensten.

Transmigratie en autosnelwegparkings

Sedert enkele jaren wordt West-Vlaanderen geconfronteerd met de bijzondere geografische aantrekkingskracht op transmigranten die vanuit hun land van herkomst het Verenigd Koninkrijk willen bereiken. Naast de zeehavens zijn de autosnelwegparkings langs de E40 “hotspots” waar transmigranten via inklimming in vrachtwagens hun reis willen afronden.

Wanneer Frankrijk eind oktober besliste om het migrantenkamp te Calais te ontruimen, trok de gouverneur, die te allen tijde een verschuivingseffect naar West-Vlaanderen wilde vermijden, dan ook onmiddellijk aan de alarmbel bij de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Dankzij 120 extra mensen zijn de federale en lokale politie erin geslaagd om de gevreesde “volksverhuizing” en de creatie van illegale tentenkampen te vermijden.

Daarnaast hebben de gouverneur en de Vlaamse minister van Mobiliteit als proefproject de autosnelwegparkings van Jabbeke en Mannekensvere tezelfdertijd laten beveiligen door een private bewakingsfirma. Op deze parkings zijn er tijdens het proefproject geen transmigranten meer aangetroffen.