Provincie Antwerpen

Nieuwe nood- en interventieplannen

Sinds 2016 beschikt de provincie Antwerpen over een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Spoorwegen. Het bevat een afsprakenschema dat beschrijft hoe de hulpdiensten, overheden en betrokken bedrijven moeten samenwerken bij ongevallen en incidenten op het spoor.

De federale diensten van de gouverneur maakten in 2016 ook een ontwerp voor het nieuwe BNIP Terrorisme. Dat regelt de coördinatie van de hulpverlening, de crisisbestrijding en het gerechtelijk onderzoek bij een terroristische aanslag of gijzeling.

Crisisoefening

Op 22 september 2016 is op de luchthaven van Antwerpen een grootschalige multidisciplinaire civiel-militaire crisisoefening georganiseerd. De geïdentificeerde verbeter- en actiepunten worden verwerkt in de actualisatie van het BNIP Luchthaven, gepland in 2017.

Bovenlokale uitwisseling van ANPR-gegevens

Vier politiezones van de provincie Antwerpen (Regio Turnhout, Neteland, Voorkempen en Brasschaat) sloten zich aan op een bovenlokale server. Die maakt het mogelijk om de beelden en data van zowat 150 ANPR-toestellen, verspreid over het grondgebied van 17 Antwerpse steden en gemeenten, te raadplegen en te verbinden.

ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is een technologie voor de automatische en onmiddellijke herkenning van nummerplaten. Zo kan geverifieerd worden of de gecontroleerde voertuigen gezocht worden door de politie. Deze technologie wordt eveneens gebruikt in het kader van gerechtelijke onderzoeken en bij het opsporen van verkeersinbreuken.