Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

In 2016 hebben de federale diensten van de hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel-Hoofdstad tal van opdrachten uitgevoerd met betrekking tot de regelgeving over vuurwapens, het specifiek toezicht op de politiezones en de civiele veiligheid.

Er is bijzondere aandacht besteed aan drie projecten die tot stand gekomen zijn in het kader van de noodplanning:

Organisatie van een grootschalige multidisciplinaire oefening

Deze oefening ligt in het verlengde van de aanpassingen in het multimodale Schuman-complex en van de indienststelling van de nieuwe spoorwegtunnel Schuman-Josaphat. De bedoeling was het uittesten van de infrastructuur en de nieuwe procedures.

Omkadering van grote evenementen

Er zijn preventieve multidisciplinaire voorzieningen ingesteld, meer bepaald bij de uitzendingen op groot scherm van de voetbalwedstrijden in het kader van Euro 2016 en van de feestelijkheden ter gelegenheid van 21 juli.

Voortzetting van de activiteiten gelinkt aan het risico op terrorisme

Er hebben tal van uitwisselingen van ervaringen en informatie plaatsgevonden. De aanbevelingen van het koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag, zijn eveneens afgeleid naar het Brusselse niveau.