Identiteit

Sinds mei 2016 geeft de Belpic-toepassing automatisch de laatste foto van de houder van een identiteitsdocument weer. De weergegeven foto is de foto die opgenomen is in het centraal register van de identiteitskaarten of dat van de vreemdelingenkaarten.

Verder hebben 3.294 nieuwe gebruikers zich geregistreerd in Checkdoc, het systeem om de geldigheid van Belgische identiteitsdocumenten na te kijken. Eind 2016 waren er 24.028 gebruikers, een stijging van 15,9 % in vergelijking met 2015.

De elektronische identiteitskaart (eID) zal in de toekomst uitgerust worden met een zogenaamde RFID-chip, zoals de paspoorten. Deze maakt een makkelijkere elektronische identificatie mogelijk bij grenscontroles, die hierdoor sneller uitgevoerd kunnen worden. De chip zorgt, samen met een aantal andere aanpassingen, voor een verhoogde veiligheid.

Belpic

Toepassing voor het beheer en de uitreiking van identiteitsdocumenten in de gemeente.

CheckDoc

Toepassing die ertoe strekt het gebruik van verloren of gestolen identiteitsdocumenten onmogelijk te maken, waardoor diefstal, heling en handel ervan minder aantrekkelijk worden. Deze toepassing werd ontwikkeld door de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Federale Politie.

In 2016 zijn 2.290.735 elektronische identiteitskaarten (eID’s) en 395.270 Kids-ID’s uitgereikt.