Dynamisch personeelsbeheer

Op 31 december 2016 telt de FOD Binnenlandse Zaken 5.717 medewerkers. Dat zijn er 228 meer dan in januari 2016. Deze uitzonderlijke, grotendeels tijdelijke aanwervingen betreffen voornamelijk drie operationele diensten:

 • de noodoproepcentrales 112/100 en 101,
 • de asielinstanties en de dienst Terugkeer van de Dienst Vreemdelingendiensten,
 • het Crisiscentrum.

Bij de andere algemene directies (Civiele Veiligheid, Instellingen en Bevolking) daarentegen is in 2016 de capaciteit met 4 % gedaald.

In 2016:

 • bedraagt de gemiddelde leeftijd van het personeel 44 jaar,
 • telt de FOD 50,80 % mannen en 49,20 % vrouwen,
 • zijn er 56,20 % Nederlandstalige en 43,80 % Franstalige personeelsleden,
 • is 30,08 % van de medewerkers contractueel en 69,92 % statutair.

Geografisch gezien zijn 2.657 medewerkers (hetzij 46,50 %) niet tewerkgesteld in de centrale diensten te Brussel, maar wel in de gedecentraliseerde diensten van de FOD:

 • de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken,
 • de noodoproepcentrales,
 • de operationele eenheden van de Civiele Bescherming,
 • de federale diensten van de gouverneurs,
 • de diensten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten,
 • de regionale diensten van het Rijksregister,
 • de Centrale dienst voor Duitse vertaling.

Het aantal telewerkers bij de FOD Binnenlandse Zaken is gestegen van 735 in 2015 naar 791 in 2016. Dat is bijna 23 % van de personeelsleden die een functie uitoefenen waarbij telewerk mogelijk is (3.464).