Veiligheidsportaal ICMS

Veiligheidsportaal ICMS

01/01/2017 : Invoering veiligheidsportaal ICMS (Incident & Crisis Management System) = informatie-uitwisseling tussen actoren van noodplanning en crisisbeheer

  • 995 keer gebruikt in 2017 (152 incidenten, 496 evenementen, 347 oefeningen)
  • 672 noodplannen geïntegreerd in 2017