Hulpverleningszones

Belgian Fire Games

Op zaterdag 17 september 2016 vond de 2de editie van de Belgian Fire Games plaats. Tijdens dit evenement namen 22 brandweerteams uit de verschillende hulpverleningszones van het land en van de Brusselse brandweer het tegen elkaar op in zes technische en sportieve proeven. De zes brandweerlieden van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West wonnen deze nationale wedstrijd. In 2017 vliegen ze naar Los Angeles om er België te vertegenwoordigen op de World Police and Fire Games.

Smart@Fire: intelligent beschermingspak voor brandweerlieden

smart_fire

De conferentie Smart@Fire vond plaats in Brussel op 14 en 15 december 2016. Ze vormde het slot van het Europees project gewijd aan de ontwikkeling van een intelligent persoonlijk beschermingssysteem voor brandweerlieden. De uitrusting moet informatica-oplossingen integreren om de kritieke lichaamsfuncties en de locatiegegevens te registreren en door te sturen naar de commandopost.

Aanpassing en aanname van reglementaire teksten

De Civiele Veiligheid is belast met de omkadering van de opstelling en uitvoering van de wetteksten en reglementaire teksten die de hervorming van de brandweerdiensten concretiseren. Hiertoe zijn in 2016 bestaande teksten aangepast en nieuwe teksten aangenomen.

Totaal van de federale dotaties toegekend aan de hulpverleningszones: € 137.137.000.

Rekruteringscampagne voor vrijwillige brandweerlieden

Op 13 juli 2016 is een nationale rekruteringscampagne voor vrijwillige brandweerlieden gelanceerd. De onderliggende gedachte is dat er een brandweerman of -vrouw in elk van ons schuilt. De Civiele Veiligheid heeft de website ikwordbrandweer.be gecreëerd. Deze website is het informatiepunt voor iedereen die brandweerman of -vrouw wil worden. De website bevat veel informatie over het te volgen traject om vrijwillig brandweerman te worden, alsook de vacatures van elke hulpverleningszone.

Brandweerinspectie ondersteunt de hulpverleningszones

Om de overgang van de brandweerkorpsen naar hulpverleningszones te vergemakkelijken, biedt de brandweerinspectie ondersteuning aan de zones. Dit is gebeurd via bezoeken ter plaatse en via directe ondersteuning aan de zones.

Best Practice Award voor incidenten met ondergrondse leidingen

Van 7 tot 9 september 2016 vond in Helsinki de algemene vergadering plaats van de International Association of Fire and Rescue Service (CTIF). Tijdens dit evenement kreeg het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid een Best Practice Award voor zijn actiekaarten “incidenten met ondergrondse leidingen”.

Deze actiekaarten zijn het resultaat van de jarenlange inspanningen van een werkgroep van het KCCE, bestaande uit leden van de brandweer en van ondernemingen die ondergrondse leidingen uitbaten. Naar aanleiding van deze internationale erkenning zullen deze actiekaarten naar de andere lidstaten van de CTIF gestuurd worden.

Herprogrammering van de ASTRID-radio's van de ambulances

Alle radio’s van de brandweer en de Civiele Bescherming zijn uitgerust met een nieuwe fleetmap. In 2016 nam de FOD Volksgezondheid hetzelfde initiatief voor de ASTRID-radio’s in de ambulances.

Fleetmapping is een systeem om bij interventies een nummer toe te kennen aan de gebruikers(groepen) van het ASTRID-netwerk, waardoor ze onderling kunnen communiceren op het terrein.

In totaal zijn de 700 mobiele of draagbare radio’s waarmee de 350 ambulances van de hulpverleningszones uitgerust zijn, geherprogrammeerd. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de hulpcentra 112/100.

Opleiding van het operationele personeel

International Fire Academy

Sinds enkele jaren heeft de Civiele Veiligheid voor de hulpverleningszones een reeks catalogi en FAQ’s uitgewerkt die online raadpleegbaar zijn en regelmatig bijgewerkt worden. Sinds half februari 2016 zijn een catalogus en een FAQ over de opleiding van de brandweerlieden beschikbaar op de website van de Civiele Veiligheid.

In 2016 organiseerde het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) informatiesessies in de brandweerscholen. Het doel was om het nieuwe koninklijk besluit inzake de opleiding, dat op 1 januari 2016 in werking trad, voor te stellen en toe te lichten (met name de nieuwe opleidingen tot het behalen van brevetten).

Het KCCE heeft tevens verschillende opleidingen georganiseerd in 2016. Een ervan betrof de brandbestrijding in spoorwegtunnels.

Van 26 september tot 1 oktober 2016 zijn 24 Belgische brandweerlieden opgeleid aan de International Fire Academy. Deze Zwitserse instelling is gespecialiseerd in brandbestrijding in ondergrondse infrastructuren waar voertuigen passeren (vrachtwagens, autobussen, auto’s en treinen). Via deze opleiding, georganiseerd in samenwerking met Infrabel (de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur), konden de Belgische brandweerkorpsen expertise verwerven in dit specifieke domein.

Verder zijn sinds 1 januari 2016 de studiedagen als voortgezette opleiding erkend. Een overzicht van de erkende studiedagen is te vinden in de Catalogus Opleidingen, die beschikbaar is op de website van de Civiele Veiligheid. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.