football

Voetbalveiligheid

Stijging van het aantal incidenten met vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden

Tijdens voetbalwedstrijden van eerste klasse is een daling van het aantal incidenten met gewelddadig karakter vastgesteld. Voor het seizoen 2015-2016 zijn 87 feiten geregistreerd (tegenover 118 voor het seizoen 2014-2015). In de meeste gevallen gaat het om individueel en geïsoleerd geweld in het stadion. Er zijn slechts 17 gewelddadige incidenten geteld waarbij meer dan 10 personen betrokken waren. Het aantal confrontaties tussen twee groepen risicosupporters blijft beperkt. Er is dus geen sprake van een heropleving van het hooliganisme tijdens voetbalwedstrijden van eerste klasse. Elk incident is er evenwel nog steeds één te veel.

Het aantal incidenten met vuurwerk stijgt daarentegen. Voor het seizoen 2015-2016 vallen er 213 feiten van dit type te betreuren (tegenover 190 voor het seizoen 2014-2015). Deze vaststelling is gelijkaardig in tweede klasse: 73 incidenten (tegenover 44 het vorige seizoen). Het gebruik van vuurwerk maakt meer dan 35 % uit van alle geregistreerde incidenten. In 2017 zal bijzondere aandacht worden besteed aan deze problematiek op het vlak van preventie.

Het gebruik van vuurwerk maakt meer dan 35 % uit van alle geregistreerde incidenten.

Euro 2016: omzendbrief omkadert voetbalgerelateerde evenementen en wedstrijden op groot scherm

Tijdens grote internationale tornooien kunnen de uitzending van wedstrijden op groot scherm en de organisatie van voetbalgerelateerde evenementen aanleiding geven tot vreugde-uitbarstingen bij overwinning. Deze spontane evenementen kunnen een impact hebben op de mobiliteit.

De omzendbrief OOP 42bis is opgesteld in de context van Euro 2016. Hierin worden aanbevelingen geformuleerd voor de verschillende actoren en verantwoordelijken (in het bijzonder de burgemeesters) wat betreft de organisatie, het beheer en de omkadering van voetbalgerelateerde evenementen. Deze omzendbrief legt in het bijzonder de nadruk op de risicoanalyse en de omkaderingsmaatregelen.

football

Hervorming van de voetbalwet

Als gevolg van de competitiehervorming door de Pro League, die in werking is getreden voor het seizoen 2016-2017, zijn de “voetbalwet” en zijn koninklijke uitvoeringsbesluiten aangepast.

De “voetbalwet” is voortaan integraal toepasbaar op de klassen 1A, 1B en Amateur 1 en Amateur 2, waar bepaalde reeksen zijn samengesteld uit clubs met risicogroepen. Het toezicht op de naleving van de stadionverboden is toepasbaar geworden tot in Amateur 3.

“Security, safety and services” ter ondersteuning van lokale projecten

Begin 2016 is de eerste projectoproep voor het Fonds Jo Vanhecke afgerond. Van de 36 ingediende projecten zijn er 10 geselecteerd op basis van criteria ter optimalisering van het concept “security, safety and services” in het voetbal. Er is in totaal 38.000 euro toegewezen.