foto hulpverleners 2

Aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek

Collectief crisisbeheer voor de veiligheid en informatie van de bevolking

Na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek op dinsdag 22 maart 2016 heeft de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken een federale fase van het crisisbeheer afgekondigd. Het Crisiscentrum coördineerde de verschillende betrokken diensten en overheden om toe te zien op de hulpverlening aan de slachtoffers en op de veiligheid van iedereen.

Het analyse-, evaluatie- en besluitvormingsproces in het kader van een collectief crisisbeheer werd ingesteld. De directeur-generaal van het Crisiscentrum en de federale procureur werden belast met de coördinatie van de crisisbeheerscel. Gezien de complexiteit van elke crisis, hebben het personeel, de infrastructuur en de kennis van het Crisiscentrum ruimschoots bijgedragen tot een collectief beheer.

De contacten en informatie-uitwisselingen met de talrijke crisispartners werden georganiseerd. De permanentie van het Crisiscentrum moest de vele informatie verifiëren die in de pers verspreid werd of op de sociale media circuleerde. De permanentie moest ook meer dan 300 telefonische oproepen per uur behandelen. Deze oproepen kwamen van:

  • crisispartners,
  • (federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke) overheden,
  • particulieren,
  • media,
  • schooldirecteurs.

ASTRID-netwerk

Tijdens het operationeel beheer van de gebeurtenissen volgend op 22 maart, werd het ASTRID-radiocommunicatiesysteem zoals nooit tevoren ingezet. De capaciteit ervan was onvoldoende en snel overbelast.

De belangrijkste reden was dat vele gebruikers hun dagelijkse werkprocedures toepasten. Dat verklaart het te grote aantal actieve gespreksgroepen op het netwerk.

Réseau Astrid pour services de secours

Het Crisiscentrum coördineerde bovendien de crisiscommunicatie. Er werd een nationale informatiecel gevormd. Deze bestond uit woordvoerders en communicatiemedewerkers van de betrokken ministers, overheden en diensten. Door een operationeel crisiscommunicatieproces te volgen, heeft het Crisiscentrum de bevolking, de slachtoffers en hun naasten van een coherente, continue en gecoördineerde informatie voorzien. Daarvoor is het “contactcenter bij noodsituaties 1771” geactiveerd. Er was ook interactie via de sociale media en nauw en continu contact met de journalisten.

Deelname van de Civiele Bescherming aan de opsporing en evacuatie van slachtoffers

Van 22 tot 25 maart 2016 hebben meer dan 100 agenten van de Civiele Bescherming, op vraag van de in het Crisiscentrum bijeengekomen overheden, gespecialiseerde ondersteuning geboden aan de DVI-teams (Disaster Victim Identification) van de federale politie. Ze hadden de moeilijke en delicate opdracht om de overleden personen op de plaatsen van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op te sporen en te evacueren. Ze presteerden in totaal 810 werkuren tijdens deze interventies.