Rijksregister

Modernisering van het Rijksregister

Er is een nieuwe fase in de modernisering van het Rijksregister afgesloten op 1 februari 2016. De hele Belpic-infrastructuur is vervangen en gemoderniseerd om de capaciteit te verhogen en het systeem toegankelijker te maken. Belpic is de toepassing voor het beheer en de uitreiking van identiteitsdocumenten in de gemeenten.

Deze modernisering komt tegemoet aan de volgende noden:

  • De verblijfstitels voor niet-Europese burgers en de paspoorten bevatten voortaan biometrische gegevens (zoals vingerafdrukken). Het was noodzakelijk om de capaciteit van de infrastructuur te verhogen om deze identiteitsdocumenten uit te reiken.
  •  Het papieren document dat alle gegevens bevat die op een elektronische identiteitskaart vermeld worden, zal vervangen worden door een elektronisch document. Dit document is de basis voor de aanmaak van elke identiteitskaart. Tot op heden werd het document met beveiligd transport van de gemeente naar de kaartproducent vervoerd. In het voorjaar van 2017 zullen de gemeenten de elektronische versie van dit document gebruiken.

Bijna één miljard transacties

In 2016 zijn er 940.275.950 transacties in het Rijksregister geregistreerd. Dat is een stijging van 17,72 % ten opzichte van 2015. Het gaat om de grootste stijging sinds 2012.

Gemeenten kunnen binnenkort foto's en handtekeningen raadplegen vanuit het Rijksregister

In 2016 werden de voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat binnenkort de gemeenten via het Rijksregister de historiek kunnen raadplegen van de foto’s en handtekeningen van de identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten die de laatste vijftien jaar uitgereikt zijn. In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude zal de politie eveneens toegang hebben tot deze informatie.