Mon dossier screenshot

“Mijn Dossier”

Meer gebruiksvriendelijke toepassing

“Mijn Dossier” is een online toepassing die de burger toegang verschaft tot zijn persoonlijk dossier in het Rijksregister. Daarvoor heeft die enkel zijn elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig.

Zo kan hij:

 • bepaalde attesten van het Rijksregister raadplegen, downloaden en afprinten in een van de drie officiële landstalen (Nederlands, Frans, Duits),
 • zijn gegevens in het Rijksregister nakijken,
 • controleren wie zijn gegevens de laatste zes maanden geraadpleegd heeft.

In 2016 zijn de inhoud en de opmaak van de attesten aangepast om de risico’s op fraude te beperken. De structuur en de lay-out van de toepassing zijn eveneens herzien om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. De nieuwe versie van “Mijn Dossier” wordt gelanceerd in het voorjaar van 2017.

Modernisering van de webservice voor de gemeenten

Er is een moderne webservice van de toepassing “Mijn Dossier” ontwikkeld. De gemeenten kunnen er hun elektronisch loket of zuil in de gemeentehuizen mee uitrusten. De stad Brussel gebruikt deze dienst sinds januari 2016.

Verdubbeling van het aantal beschikbare attesten

Via “Mijn Dossier” kan de burger een aantal attesten van het bevolkingsregister downloaden en afprinten. Vanaf januari 2017 wordt het aantal raadpleegbare attesten verdubbeld.

De volgende tien attesten zijn online beschikbaar:

 • uittreksel uit de registers,
 • attest van hoofdverblijfplaats,
 • attest van hoofdverblijfplaats met historiek,
 • attest van samenstelling gezin,
 • attest van leven,
 • attest van de Belgische nationaliteit,
 • attest van het kiesregister,
 • attest van wettelijk samenwonen,
 • attest van verblijf met het oog op een huwelijk,
 • attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen.