We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Meer gebruiksvriendelijke toepassing

“Mijn Dossier” is een online toepassing die de burger toegang verschaft tot zijn persoonlijk dossier in het Rijksregister. Daarvoor heeft die enkel zijn elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig.

Gecoördineerde aanpak van identiteitsfraude

De interdepartementale ministeriële omzendbrief van 27 mei 2016 verzamelt goede praktijken voor de medewerkers in de gemeenten en de consulaire posten in het buitenland wanneer zij geconfronteerd worden met een vermoeden van fraude in een identiteitsdocument.

Identiteitsfraude: conferentie in het Egmontpaleis

Op 19 en 20 september 2016 heeft de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de federale politie, een conferentie over identiteitsfraude georganiseerd. Bijna 700 deelnemers uit alle gemeenten van het land kwamen er samen. De deelnemers konden er informatiesessies volgen over de evolutie van de identiteitsfraude.

Gemeenten kunnen binnenkort foto's en handtekeningen raadplegen vanuit het Rijksregister

In 2016 werden de voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat binnenkort de gemeenten via het Rijksregister de historiek kunnen raadplegen van de foto’s en handtekeningen van de identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten die de laatste vijftien jaar uitgereikt zijn. In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude zal de politie eveneens toegang hebben tot deze informatie.