We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Daling van het aantal migratieberoepen

Ondanks een toename van het aantal asielberoepen (6.662 in 2016 tegenover 6.092 in 2015) heeft de daling van het aantal migratieberoepen sinds 2013 zich voortgezet in 2016.

In 2016 is het aantal migratieberoepen met 18 % gedaald.

Constante stijging van het aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Het aantal bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingediende beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid blijft stijgen, ondanks verscheidene wijzigingen van de wet.

Aantal ingediende migratieberoepen

Aantal beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Toename van het aantal uitgaande dossiers

Voor het tweede opeenvolgende jaar overschreed het aantal uitgaande dossiers het aantal inkomende. In 2016 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over 19.761 beroepen beslist en zijn er 15.918 beroepen ingediend.

De werklast is met 9.840 beroepen verminderd over twee jaar. Op 31 december 2014 waren er 31.665 beroepen in behandeling. Twee jaar later is dat cijfer gedaald naar 21.825.